Year 2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email

Song of the Year

“KUNG PAG-IBIG MO'Y ULAN”

First Runner-up

“PAKAMAMAHALIN DIN KITA”

Second Runner-up

“JESUS,I LOVE YOU”

Third Runner-up

“PAHINTULUTAN MO”

Best Interpreter

“Leah Patricio”

Best Music Video

“SABIK SA'YO”

People's Choice Award

“DAKILA KA AMA”


Previous Winners

Kumapit Ka Lang

May Awa Ang Dios

Ikaw

Purihin Mo Ang Dios Oh Pilipinas