Year 2012

See all 2012 Grand Finalists

Song of the Year

“Purihin Mo Ang Dios Oh Pilipinas”

1st Runner-up

“Pupurihin Ka Hanggang sa Kailanman”

2nd Runner-up

“Puso Kong Nabuksan”

3rd Runner-up

“Reasons To Believe”

Best Interpreter

“Nikki Valdez”