Year 2012

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email

Song of the Year

“Purihin Mo Ang Dios Oh Pilipinas”

First Runner-up

“Pupurihin Ka Hanggang sa Kailanman”

Second Runner-up

“Puso Kong Nabuksan”

Third Runner-up

“Reasons To Believe”

Best Interpreter

“Nikki Valdez”

People's Choice Award

“Pag-ibig ay Dios”


Previous Winners

Kumapit Ka Lang

KUNG PAG-IBIG MO'Y ULAN

May Awa Ang Dios

Ikaw